in

Antihrist dolazi – Obratite pažnju na ove događaje koji su u toku – EVO KOLIKO ĆE VLADATI

Mnogi se pitaju ko je osoba koja će postati diktator u svetu i koja se u Bibliji naziva antihristom.

„Danijel – 8:23 I na kraju kraljevstva svog, kad bezbožnici prevrše meru, ustaće kralj drzak i lukav; 24 silna će mu biti moć, ali ne od vlastite snage, izazvaće neverovatna razaranja, njegove namere će uspeti i uništiće jake i svete ljude, 25 lukavstvom njegovim napredovaće predaja u njegovim rukama, i u miru će pogubiti mnoge, i ustaće protiv Gospodara nad gospodarima, ali biće uništen.“

Iz ovog poglavlja Biblije jasno se može razumeti kakva će osoba biti, ko će postati diktator i ko će svet pogurati u treći svetski rat.

Biblija kaže da će se antihrist pojaviti na Bliskom Istoku ili u Siriji, ili u Iraku i da će vladati 7 godina.

Tako da će ova osoba biti obdarena đavolskim supersilama, biće veoma pametna i lukava.

Da bi ljudi verovali u njega, on će sklopiti mir na Bliskom Istoku, što trenutno nije moguće.

On će zaključiti mirovni ugovor između Izraela i okolnih muslimanskih i arapskih zemalja. Kada zaključi ovaj mirovni ugovor, svi će reći: „Ovo je nestvarno, ovo je osoba koja nam stvarno treba, on je zaista fenomen ako je mogao da sklopi mir na Bliskom Istoku“.

Ovako antihrist ulazi na svetsku scenu i na taj način će postati veoma popularan u svetu, ali to će biti samo njegov lukav plan. Kada svi počnu da ga idealizuju, sešće u Jerusalim na presto i reći da je on „Bog“ i da svi treba da ga obožavaju, a on će jednostavno uništiti i ubiti mnoge koji to ne čine.

Sada je epidemija nanela nepotreban udarac svetskoj ekonomiji. Većina evropskih zemalja biće u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.

Pet zemalja Evrope: Grčka, Nemačka, Francuska, Italija i Španija odlučiće se da se ujedine sa pet zemalja Bliskog Istoka: Egipat, Turska, Sirija, Iran i Irak.

Zato pratite svetske vesti kada vidite da su pregovori ovih zemalja o ujedinjenju počeli, što znači da će se uskoro pojaviti antihrist, koji će voditi ovu zajednicu 10 zemalja.

Antihrist će izaći na svetsku scenu kao lider ovih 10 zemalja i od tog trenutka njegova vladavina će trajati sedam godina.

Pre pojave antihrista na svetskoj sceni, Isus će odneti milione ljudi koji su mu bili odani i živeli u veri. Milioni ljudi će nestati sa lica Zemlje za par sekundi.

Kada se to dogodi, svetski vladari će reći da je sada potvrđeno postojanje letilice vanzemaljaca, koje su odnele sve ove ljude.

Predajte se Isusu Hristu dok još ima vremena, on vas čeka i spreman je da oprosti sve vaše grehe, pa ćete izbeći sedam strašnih godina vladavine antihrista i trećeg svetskog rata, u kojima će oko 4 do 5 milijardi ljudi umreti. 

Webtribune.rs