in

Belgija nije poštovala osnovna ljudska prava tokom pandemije

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti Internešenal ocenjuje da su u Belgiji tokom pandemije Kovid 19 nisu poštovala osnovna ljudska prava osoba koje borave u domovima za stare što je rezultiralo velikom stopom smrtnosti.

– Belgija nije ispunila svoje obaveze u pogledu ljudskih prava i to je imalo ozbiljne posledice za mnoge stanovnike domova. Mnogi su dobili nekvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a neki stariji ljudi su zbog toga verovatno prerano umrli – navodi se u izveštaju Amenstija.

Ukazujući da je reč o kršenju prava na zdravstvenu zaštitu, Amnesti se poziva na izveštaj Lekara bez granica koji su objavili da su u prvom naletu korona virusa stanovnici domova za stare u Belgiji činili 64 procenta svih smrtnih slučajeva od korona odnosno da ih je premilo oko 6200.

Dodaje se da je njih 4900 umrlo u samim domovima bez mogućnosti da se hospitalizuju i dobiju potrebnu negu.

Amnesti naglašava lošu pripremu za krizne situacije i ukazuje da je cilj države da se osigura da bolnice nisu preplavljene slučajevima bio je ”legitiman”, ali da ”ne oslobađa vladu dužnosti da štiti prava stanovnika”.

Izveštaj navodi i da je osoblje u domovima za stare u Belgiji radilo bez odgovarajuće lične zaštite, da su inspekcije domova bile smanjene, da lekari opšte prakse nisu bili voljni da posećuju pacijente u domovima, da su mnoge dementne osobe bile ”fizički ili medicinski imobilizovane u daleko većoj meri nego što je to uobičajeno” pri čemu je i zdravim stanovnicima bilo ograničeno kretanje bez obzira na stvarni rizik.

Od početaka pandemije, od posledica Kovid19 u Belgiji je premiulo skoro 15 i po hiljada ljudi.