in

PREDVIĐANJA PAJSIJA ATONSKOG: Turska će biti podeljena na tri dela a Evropa će biti zarobljena …

Neki događaji u svetu prisilili su grčke medije da drugačije gledaju i analiziraju predviđanja Pajsija Atonskog od pre dvadesetak godina.

Razlog podsećanja na proročanstvo bio je incident s ruskim bombarderom oborenim nad sirijskom teritorijom. Njegova predviđanja govorila su da će Turska napasti Rusiju preko Sredozemnog mora i da će misliti da će izaći kao pobednica, mada bi to u stvarnosti bilo daleko od istine i rezultiralo porazom Turske.

Ogroman broj predviđanja do danas čuva se u manastiru na severoistočnoj obali Grčke. Pedviđanja Pajsija su pouzdana, jer su se mnoga, poput onih u vezi sa černobiljskom katastrofom, raspadom SSSR-a i mnogim drugim obistinila.

U vezi sa trenutnom situacijom na Bliskom Istoku, on je rekao da će ceo Bliski Istok biti uništen u ratu, Turska će kao država prestati da postoji i njena zemlja biće podeljena Jermenima, Kurdima i Grcima.

Takođe, pre dvadeset godina, vidovnjak je govorio o fanaticima koji će, dolazeći u Evropu, potpuno zarobiti ovaj kontinent. Sada shvatamo o kakvim je fanaticima svetac zapravo govorio.

Webtribune.rs