in

Olga je bila ranjena 5 puta, veliki gubitak

Ilustracija, Foto: Profimedia

Andreana Družina Olga, učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije, preminula je danas u 101. godini, kao poslednja žena narodni heroj na području bivše Jugoslavije i poslednji narodni heroj iz Slovenije.

U partizanima je bila pomoćnica mitraljesca i učestvovala u četvorodnevnoj borbi na Polohovom Gradcu, kasnije u Dobrovi kod Ljubljane i pod Toškim čelom, u jurišu na belogardističko uporište Šentjošu u Dolomitima i u sukobu s italijanskim jedinicama u Vranjim pečima.

Učestvovala je u borbama na Ustju i pod Škriljem na Topolu, zatim kod Lašča, Lužarja, na Bloškoj zaravni i u borbama na Korinju u Suvoj krajini; u napadu na Ribnicu 25. marta 1943. Pet puta je bila ranjena.

Od januara 1944. godine, bila je sekretarica i politički komesar Slovenačke centralne partizanske bolnice na Planini.

Rođena je 26. januara 1920. godine u Trstu i u obližnjem mestu Boršt završila tri razreda osnovne škole.

Posle rata, ostala je u UDB-i za Sloveniju sve do odlaska u penziju 1964. godine. Po oslobođenju vodila je organizaciju KP OZN-e u Kopru, bila je sekretarica komiteta SKS pri UDB-i za Sloveniju i radila u Kontrolnoj misiji Gradskog komiteta SKS Ljubljana. Imala je čin rezervnog kapetana I klase JNA i članica Saveta republike SR Slovenije.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovana je 22. jula 1953. godine.

(Espreso/Objektiv)