in

PLOVILI SMO BRODOM REČNE FLOTILE! Malo ko zna kakve junake u svojim redovima je imala ova jedinica VOJSKE SRBIJE!

Da li ste se nekada zapitali koja je cena slobode i ko je morao da je plati kako bismo danas bili potpuno bezbedni unutar granica naše države? Neko je dao život za nas i omogućio nam da bezbrižno odgajamo decu, a neko to i danas čini čuvajući granice Republike Srbije i pazeći svoje građane.

“Rečna flotila je taktička jedinica Kopnene vojske, savremeno opremljena i potpuno osposobljena za odbranu plovnih puteva Republike Srbije”, navodi se na zvaničnom veb sajtu Vojske Srbije. Da bismo proverili operativnost flotile morali smo da se ukrcamo na brod i upoznamo se sa njenom istorijom iz prve ruke.

– Rečna flotila datira još iz vremena Šajkaškog bataljona i Šajkaša – slavnih ratnika sa branilaca naših reka i naročito brodaraca iz Prvog svetskog rata, tačnije 6. avgusta 1915. godine na Preobraženje, kada je porinut je prvi srpski ratni brod “Jadar” u slavu pobede Srpske vojske u Cerskoj ili manje poznatijom pod imenom Bitka na Jadru, i taj datum se danas proslavlja kao dan roda rečnih jedinica – kaže poručnik fregate Dragan Spasojević.

foto: Aleksandra Čolić

Priča na koju su posebno ponosni pripadnici rečne flotile tiče se prvog brodograditelja, Đorđa Popovića. On je, nesumjivo ostavio veliki trag u istoriji flotile i budućim generacijama objasnio šta znači moral.

– Đorđe Popović – ili majstor Đoka kako je bio poznatiji u brodarskim krugovima, je na prvi hitac u Sarajevu na Franca Ferdinanda, koji je najavio da će biti velikih promena i da će neminovno biti rata između Austrougarske i Srbije, preselio je svoju porodicu iz Zrenjanina (tadašnjeg Bečkereka) u Beograd kao mu ne bi sinovi i on bili mobilisani u Austrougarsku vojsku. Njegovih pet sinova je otišlo u dobrovoljce u jedinice Srpske vojske a on je sa svojom suprugom ostao u Beogradu na Čukarici u Brodarskoj radionici. Tu je u brodogradilištu rešio da napravi borbeni čamac, zajedno sa Milojkom Vanićem, uspeli su i porinuli “Jadar” na Preobraženje Gospodnje. Njegovih pet sinova su ratovali protiv Austrougara, po povlačenju na ostrvo Krf najmlađi sin došao je u Brodarsku komandu kad je saznao da mu se tu otac nalazi i pitao ga gde su mu braća. Niko od njih dvojice nije znao sudbinu ostalih članova porodice. Tađašnji komandant je došao kod majstora Đoke i tražio da smesti sina kod njih u Brodarsku komandu, gde bi bili zajedno i možda bio sigurniji nego na Solunskom frontu. Majstor Đoka se zahvalio komandantu, zagrlio sina i rekao mu suznih očiju: “Tamo sine na front, gde su ti i ostala braća.”

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Pripadnici Flotile se mogu pohvaliti izuzetnim junacima iz svojih redova. Događaj koji će zauvek obeležavati njihovu jedinicu vezan je za kraljevski brod “Drava” i njegovog hrabrog komandanta Aleksandra Berića.

– Zlatnim slovima je ispisan istorijat Rečne flotile, što se tiče borbe Kraljevskog broda “Drava” u odbrani slobode. Pod komandom poručnika bojnog broda prve klase Aleksandra Berića posada je od prvog dana rata bila jedinstvena i nepokolebana je ostala na palubi svog broda do poslednjeg dana. Ono što je izuzetno značajno je da je Berić dobio najveće priznanje od svojih saboraca i oni kažu ovim rečima:” Gledamo prema Dravi a na njoj komandant Berić i naša zastava koja vijori. Odlučuje da skonča sa svojim prkosnim brodom. Poslednje što smo videli bilo je kako pozdravlja ratnu zastavu. Bio je to veliki, plemenit, hrabar, strog ali pravičan i častan čovek, komandant i ratnik.” To sve govori koliko je komandant bitan autoritet koji je okupio sve svoje saborce i uspeo da očuvaju zajedništvo u najtežim ratnim okolnostima. Nakon odsudne borbe kod Čelareva i pogibije većine članova posade, kada je brod počeo da tone, naredio je da se brod napusti ali ga lično nije napustio, već je podelio sudbinu broda I poginulih saboraca i potonuo zajedno sa svojim brodom na dno Dunava. U istoriji ratovanja na rekama se takav događaj nije desio i Berić je prvi među herojima koji je dao svoj život po nepisanom pomorskom pravilu – sa ponosom dodaje Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Mnogi građani nisu upoznati sa zadacima Rečne flotile i smatraju da ova jedinica Vojske Srbije služi samo kako bi štitila plovne puteve naše zemlje. To jeste tačno, ali to nije sve za šta su oni odgovorni.

– Rečna flotila je jedinica ranga brigade Kopnene vojske i namenjena je da u svim uslovima pruži da režim plovidbe bude operativan. To znači da upotrebom snaga i sredstava vrši kontrolu i obezbedjuje da na tokovima Republike Srbije svi bezbedno plove u svim uslovima. Rečna flotila je taktička jedinica Kopnene vojske namenjena za izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti, pokreta i drugih akcija na i u zahvatu reka, plovnih kanala i jezera, samostalno i u sadejstvu sa drugim snagama odbrane Republike Srbije. Namenjena je za čuvanje i kontrolu plovnog saobraćaja koje se postiže realizacijom zadataka na izgradnji i održavanju operativnih sposobnosti za izvršavanje zadataka iz sve tri misije Vojske Srbije, osposobljavanje i uvežbavanje komande i potčinjenih jedinica za izvršavanje namenskih zadataka, kontrola unutrašnjih plovnih puteva i obezbeđenje manevra jedinicama Kopnene vojske na i u zahvatu reka, kanala i jezera, traganje i spasavanje na rekama, kanalima i jezerima – objašnjava Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Kako bi svaki zadatak obavila na vreme i bila ažurna, jedinica koristi nekoliko vrsta brodova. Svaki pripadnik na brodu ima svoj borbeni broj na osnovu kog ima zadatke namenjene svim brodskim potrebama. Kako bi bili efikasni, svi moraju da znaju šta im je činiti u datom trenutku, a jedan pogrešan potez može skupo da košta celu jedinicu. Zbog toga su ovo surovi momci, koji greške ne praštaju.

– Rečna flotila u svom sastavu ima četiri vrste brodova. Okosnicu čine rečni višenamenski brodovi, patrolni brodovi, pomoćni i desantni brodovi – dodaje Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Svaki brod ima svoje naoružanje, a po potrebi se može i kamuflirati tako da ga neprijatelj nikako ne može otkriti.

– Brodovi su naoružani u zavisnosti od namene, topovima, minama ili protivminskim sredstvima. Brodsku artiljeriju na višenamenskom brodu na kom se danas nalazimo čine brodski topovi kalibra 20 i 30 mm, dvostruki top na pramcu i četvorostruki top na krmi. Njihova prvenstvena namenjena je protivvazduhoplovnu zaštita broda. Ovakav brod može da izvršava brodska i protivbrodska dejstva, koja su mnogo složenija u odnosu na prethodni period, jer je jedinica zadužena da pruži podršku svim jedinicama Kopnene vojske u zahvatu plovnih puteva- priča Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Rečna flotila pruža podršku i pripadnicima Kopnene vojske, a u slučaju napada na našu državu pontonijski bataljoni mogu efikasno i brzo formirati pontonske mostove.

– U sastavu Flotile imamo dva rečna odreda, dva pontonijska bataljona, komandu čete i četu za logistiku. Pontonirski bataljoni ulaze u sastav Rečne flotile u oktobru 2008. godine i time je zaokružen segment delovanja u okviru Rečne flotile plovnih, pontonirskih, amfibijskih i rečne jedinice koji težišne zadatke obavljaju na vodnim tokovima. Pontonirski bataljoni opremljeni su mostovnim parkom odnosno mogu da formiraju pontonske mostove, zatim amfibije i jedinice koje mogu da uređuju prilaze rekama, jezerima i kanalima. Osnovna namena pontonirskih bataljona je savlađivanje vodene prepreke. Savlađujući prepreku mogu da formiraju i pontonske skele i pontonske mostove. Namena im je da omoguće prevoženje ljudi i ratne tehnike, od motornih, lakih artiljerijskih i protivvazduhoplovnih sistema pa do tenkova i oklopnih vozila – dodaje Spasojević

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Pored pontonijskih bataljona u sastavu Rečne flotile je i ronilačka jedinica, koja je savršeno istrenirana da pretrpi ronjenje pod ledom i po ekstremno niskim temperaturama.

– Rečna ronilačka jedinica omogućava da određene zadatke izvršavamo pod vodom i u priobalju. Bitna nam je iz više segmenata, jer pruža Rečnoj flotili mogućnost da izvrši i protivminska ronjenja, zaprečavanje, traganje i spašavanje pod vodom. Ima više od pedeset godina u svojoj tradiciji, obzirom da je formirana ranih 60-tih godine, dok je prvi zaron ronilaca 93. Rečnog centra zvanično zabeležen 01. juna1971. godine – kaže Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Tokom boravka na brodu i duge vožnje od skoro četiri sata zanimalo nas je i kako izgleda jedan radni dan pripadnika Rečne flotile. Sigurno je da nije lako provoditi dane na vodi, spavati u skučenim prostorijama i deliti mali prostor sa ostalim članovima posade.

– Tokom jutarnjih aktivnosti postrojavanja i smotre utvrđuje se dnevno brojno stanje, podiže državna zastava i pročita dnevni raspored zanimanja odnosno podele zadaci ko se nalazi tog dana na brodu. Saopštava se ko je na dežurstvu, ko u službenoj smeni, zatim se prelazi na realizaciju sadržaja obuke i drugih zadataka koji su planirani tog dana da se izvrše. Onda se kreće sa realizacijom, što u plovnim objektima, što u kasarnama. Radni dan kreće od 7 časova i do 14 časova je u plovnim jedinicama, a do 15 časova je u ostalim jedinicama Rečne flotile – kaže Spasojević.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Poslednjih godina posebno je aktuelna diskusija o ravnopravnosti polova. Ukoliko malo razmislimo, da je u velikoj meri zastupljena nejednakost polova u našoj zemlji, gde bi se pre osetila nego u Vojsci? Poručnik objašnjava da li su žene i dalje nepoželjne na brodu.

– U svim kategorijama su zastupljene žene, znači od profesionalnih vojnika, podoficira pa do oficira. Ako se završi Vojna akademija i dobiju prvi oficirski činovi naravno da karijera kreće u tom smeru, a kada se posmatra prosek zastupljenosti žena u Flotili identičan je procentu u Vojsci Srbije. U prethodnom periodu smo organizovali kurs za lake brodske ronioce i prvi put u istoriji dva oficira ženskog pola su završile kurs i one rone zajedno sa svojim muškim kolegama. Od početka do kraja obuke nema razlike između muškaraca i žena, jer od obuke svakog pripadnika zavise životi ljudi, tako da tu nema mesta protekciji ili popustljivosti.

Zaključujemo, dakle da svi ravnopravno plove rekama i jezerima Srbije, a za to imaju na raspolaganju više od 1700 kilometara plovnih puteva. Od svakog pripadnika se očekuje dobro poznavanje puteva, kao i uslova u kojima se plovi. Za sve njih bitno je da se održi dobar ugled i status, koji im u okviru Vojske Srbije sigurno ne manjka.

Recna flotila, Vojska Srbije, brod, Recna flotila Vojska Srbije, flotila, recni odred
foto: Aleksandra Čolić

Ukoliko smo vas zainteresovali i vi želite da se pridružite njihovoj ili bilo kojoj drugoj jedinici Kopnene vojske sve što treba da uradite jeste da se prijavite. Kvalitetna obuka je zagarantovana, a više informacija o prijavi možete pronaći OVDE.

(Espreso)